předchozí další

FIVE

kanceláře a retail
postaveno, 2017
lokalita: Česká republika, Praha
Skanska

FIVE je moderní architektonicky silný objekt, který navazuje na tradici okolních staveb. Prostorové řešení vychází z hranic pozemků, výšková hladina je členěna do několika stupňů a nachází novou dynamiku. V parteru si ponechává jako podnož stávající vozovnu, do níž je vložen nový moderní sedmipatrový objekt. Hmota posledního patra ustupuje. Ustoupení tak spolu s předsazeným, v nároží dynamicky rozehraným pláštěm z hliníkového maximálně perforovaného tahokovu zjemňuje celkovou hmotu budovy a zároveň navazuje na římsy okolních domů. Navíc netradiční pojetí předsazeného pláště před prosklenou rastrovou fasádou vytváří objektu svébytnou identitu, která je pro tento druh staveb natolik přínosnou. Předsazená fasáda z tahokovu vytvořila lehkou záclonu, která ve dne přináší zaměstnancům potřebné soukromí, přičemž neomezuje výhledu z interiéru, naopak byl vytvořen vnitřní prostor s příjemnou atmosférou pro pracovní prostředí.