předchozí další

Administrativní Komplex Jinonice Court

kanceláře a retail
soutěžní návrh
lokalita: Česká republika, Praha 5, Jinonice
V Invest

Místo

Řešené místo se nachází na okraji starých Jinonic, na Praze 5 vedle Jinonického zámku.

Historickou obec reprezentuje „vesnické prostředí“, tj. mnoho zeleně, vesnická architektura, nízké měřítko, rybníky typické vesnické prostory typu náves, důr, pole, louka atd. V návaznosti na toto prostředí se v širším okolí rozvíjela převážně rezidenční výstavba rodinných domů a bytových domů. Místo má historické genius loci.

V kontrastu s touto „vesnickostí“ leží poblíž místa i přesný opak, novodobé modernistické město. To je reprezentované stanicí metra a sídlištěm Nové Butovice, které je v poslední době spojováno s mnohopodlažní výstavbou bytových a kancelářských domů. Hranicí tohoto moderního urbanismu se stane Radlická radiála, která v brzké době spojí Plzeňskou dálnici D5 a vnitřní městský okruh.

Pozemek se nachází v těsné blízkosti budoucí Radlické radiály a nájezdu na něj. Místo tvoří rozhranní těchto rozdílných urbanistických světů. Cílem budovy je propojení zdánlivě neslučitelných prostředí „vesnice“ a „sídliště“.

Koncept

Základní hmota domu vychází z okolního vesnického prostředí - tvoří ji typické sedlové střechy a domovní štíty obrácené k cestě-ulici. Tato hmota se dle potřeb stavby dělí, či „rozřezává“ na tři objekty. Mezi těmito hmotami se nachází průchozí vnitřní uličky sloužící jako živý veřejný prostor. V tomto meziprostoru jsou umístěny vstupy do objektů, obchodů, restaurace a kavárny. Budovy jsou výškově upraveny tak, aby vyhovovaly okolnímu prostředí. Směrem k vesnici jsou nižší a naopak směrem k radiále vyšší. Tento koncept vytváří přirozený přechod mezi různými měřítky okolí.

Architektura a Urbanismus

Nejnižší ze tří navrhovaných hmot bude svým štítem se sedlovými střechami pocitově dotvářet původní náves pod Jinonickým zámkem. Rozdělení na tři objekty vychází z prostupnosti územím a návaznosti na okolí navrhovaného administrativního objektu. Jedna ulička směřuje k Panskému rybníku a parku. Veřejný prostor tak navazuje na okolní zeleň. Druhá ulička směřuje k plánovanému pěšímu napojení na stanici metra Nové Butovice. Poslední ulička potom směřuje k návsi starých Jinonic a reaguje na historickou zástavbu přes ulici Řeporyjská. Tři objekty odkazují na společný původ, společnou vnější fasádou. Ta je prosklená s předsazeným opláštěním z barveného tahokovu, do nichž jsou vyřezané otvory symbolických „oken“. Vnitřní fasády do uličky mezi domy jsou však jiné, tvoří je celoprosklená fasáda. Rozdílnost vnitřního a vnější prostředí stavby je základním kompozičním prvkem návrhu.